Postnummer 59196

Karta över postnummer 59196 i Motala.

Alla gatunamn i Motala med postnummer 59196:

Askareby

Barkvägen

Basteberg

Bastebergs Skola

Björka

Björka Björketorps Gård

Björka Källegården

Björka Lillgården

Björka Norrgården

Björka Storgården

Björka Södergården

Björka Västergården

Björka Östergården

Björka Övergården

Bokvägen

Borensvägen

Bromma Gård

Burnäsvägen

Böljegången

Degerövägen

Djupvik

Djurkälla

Djurkälla Frälseutjord

Djurkälla Gatugården

Djurkälla Lilla Storgården

Djurkälla Lillgården

Djurkälla Oxelgården

Djurkälla Storgården

Djurkälla Ödeby Gård

Djurkälla Östergården

Ervasteby

Ervasteby Källgården

Ervasteby Lindgården

Ervasteby Mellangården

Ervasteby Nedergården

Ervasteby Övergården

Evertsby

Fallstuguvägen

Fällkilen

Gröndalsvägen

Illersjö

Illersjö Gård

Karlsby

Karlsby Herrgården

Karlsby Karlsberg

Karlsby Sjötorp

Karlsbyvägen

Karlström

Karlström Fallsviken

Karlströms Bruk

Karshult

Karshults Gård

Kartorp

Kartorpsvägen

Killingövägen

Klavevägen

Kolmetorp

Kolmetorps Gård

Kristbergsvägen

Krocketstigen

Kärsby

Kärsby Gård

Lemunda

Lemunda Gård

Lemunda Uttersby

Lilla Basteberg

Lilla Ängesby

Lindenäs

Sidan om postnumret 59196 som finns i Motala. Hitta gator och adresser under postnummer 59196 och se på kartan var i Sverige Motala och 59196 ligger.


Privacy Policy Alla postnummer i Sverige